Náš produktový katalog svou šíří uspokojí různorodé požadavky

Toužíte se ve Vaší kanceláři usadit do pohodlného polstrovaného kancelářského kÅ™esla? Nebo preferujete ergonomické kancelářské židle? PÅ™ejete si vytvoÅ™it dostatek prostoru pro pracovní plochu a úložné prostory pro nejrůznÄ›jší dokumenty a další materiály, které se Vám na VaÅ¡em pracoviÅ¡ti kupí? VÅ¡echna VaÅ¡e přání v souvislosti s nadstandardní kvalitou sortimentu kancelářský nábytek uspokojí specializovaný dodavatel certifikovaného přísluÅ¡enství. V klidu si ho […]

Připravíme pro Vás občerstvení jako pro královskou rodinu

Novomanželé jsou vÄ›tÅ¡inou v jejich velký den hodnÄ› nervózní. Jakmile je po obÅ™adu, vÅ¡echen stres je okamžitÄ› pryÄ a nastávají ty příjemnÄ›jší chvíle. Svatební hostinamezi nÄ› rozhodnÄ› patří. Pokud vÅ¡e svěříte zkuÅ¡eným profesionálům, rozhodnÄ› nebudete litovat a na obÄerstvení budete mít jen ty nejlepší vzpomínky. Pozvaní přátelé budou s nadÅ¡ením ochutnávat vÅ¡echny pÅ™ipravené speciality, které budou nejen skvÄ›le vypadat, ale […]

Pusťte si do bytu harmonii

AÅ¥ už bydlíte v malém anebo velkém bytÄ›, v novém anebo starém domÄ›, tak jistÄ› chcete, aby se vám u vás doma líbilo, a abyste se tam cítili skvÄ›le. Možná uvažujete nad tím, jak navodit dobrý pocit z vaÅ¡eho domova? Možná pÅ™emýšlíte, jak to udÄ›lat, aby na vás doma dýchala harmonie? V tom případÄ› je pro vás pÅ™ipravena jednoduchá rada […]

Co znamená označení 2GX13

2GX13 je oznaÄení koncovky pro uchycení tzv. kruhové zářivky. Výroba tÄ›chto speciálních tvarů zářivkových trubic probíhá již nÄ›kolik desítek let, zájem o tyto výrobky se zaÄal zvyÅ¡ovat s nástupem nové generace kompaktních zářivek, které jsou ovládány elektronickými pÅ™edÅ™adníky, a poskytují Å¡irší možnosti z hlediska uplatnÄ›ní, než tomu bylo v devadesátých letech. Kruhová zářivka je sklenÄ›ná trubice, která má tvar gymnastické […]

Co nám mohou nabídnout kompaktní zářivky

Libovolný barevný odstín– dávno pryÄ je doba, kdy jsme museli snášet omezení v podobÄ› limitujícího studeného odstínu svÄ›tla, které bylo spíše bodavé a nepříjemné, než aby navodilo pohodovou atmosféru. Byly to typické neduhy vÅ¡ech lineárních zářivek a „úsporek“ vyrábÄ›ných shodnou technologií, a teprve v posledních deseti letech se výraznÄ› zmÄ›nilo celé pojetí výroby luminoforu. Dnes je snadné sáhnout v regálu […]

Vypínače a zásuvky, které se vašemu bytu dokonale přizpůsobí

ZaÅ™izujete si byt? PÅ™emýšlíte nad tím, jak to udÄ›lat, aby byl zkrátka dokonalý? A abyste si to o nÄ›m mysleli nejen vy, ale také vaÅ¡e návÅ¡tÄ›vy? AÅ¥ už se rozhodnete pro jakýkoli styl, mÄ›l by to být takový, jaký se vám bude maximálnÄ› líbit, neboÅ¥ byste se ho posléze mÄ›li držet. PoÄítejte s tím, že když se pozdÄ›ji rozhodnete pro […]

Nesviťte zbytečně draze

I pÅ™esto, že to není příliÅ¡ rentabilní, stále mnoho domácností, ale i firem svítí klasickými vláknovými žárovkami. Nic proti nim. Sloužily dlouhá desetiletí a sloužily dobÅ™e, jen nebyly dostateÄnÄ› efektivní. To by možná ani tak nevadilo, kdyby elektrická energie nebyla tak drahá, jenže ona je a z toho důvodu je daleko lepší používat trochu efektivnÄ›jší svÄ›tla, než tomu bylo doposud. […]

V některých domácnostech se stále ještě svítí vláknovými žárovkami

V nÄ›kterých domácnostech, a není jich málo, se stále rozsvÄ›cí den co den staré vláknové žárovky. ProÄ tomu tak je, i když jsou moderní LED diodové zdroje a lineární a kompaktní zářivky mnohem efektivnÄ›jší a výhodnÄ›jší? ProÄ se jeÅ¡tÄ› nÄ›kde používají staré žárovky Strach z nových technologií – nÄ›kteří lidé skuteÄnÄ› mají obavy z toho, co jim technické inovace pÅ™inesou. […]