Proč je důležité dodržovat dopravní předpisy

Podle zákona by vÅ¡ichni úÄastníci silniÄního provozu mÄ›li dodržovat dopravní pÅ™edpisy. Víme vÅ¡ak, že v praxi to tak příliÅ¡ nefunguje. Zdaleka nejÄastÄ›ji se pÅ™ekraÄuje maximální povolená rychlost, ale také se opomíná například použití blinkrů.     ŘidiÄi vÄ›tÅ¡inou argumentují tím, že se v podstatÄ› nic nestane. Pokud onen pÅ™edpis porušíme jen trochu, pak žádný problém nevzniká. Statistiky nám vÅ¡ak ukazují, že tomu […]

Proč je v USA populárnější automatická převodovka

Je samozÅ™ejmé, že styl řízení se bude v jednotlivých zemích liÅ¡it. A Äím vzdálenÄ›jší od nás ona zemÄ› je, tím vÄ›tší jsou obvykle rozdíly. Jedním z nich je i fakt, že například ve Spojených státech Amerických má naprostá vÄ›tÅ¡ina automobilů automatickou pÅ™evodovku. Je dokonce pravdou, že tyto vozy jsou tam levnÄ›jší než ty, které mají tu manuální. A to je zvláštní, zvláštÄ› […]

Proč byla letos zpřísněna dopravní pravidla

Není pochyb o tom, že letoÅ¡ní rok pÅ™inesl mnoho zmÄ›n, pÅ™edevším pak v dopravÄ›. A jednou z nich je i zpřísnÄ›ní trestů za nejrůznÄ›jší dopravní pÅ™estupky. Statistiky již ukazují, že to zasáhlo mnoho Å™idiÄů, kteří mnohdy pÅ™iÅ¡li nejen o body, ale také o Å™idiÄský průkaz. To vyvolává otázku, proÄ vlastnÄ› bylo toto zpřísnÄ›ní implementováno, spolu se zvýšeným poÄtem policejních hlídek, které na […]

Je lepší nový nebo ojetý automobil?

V dneÅ¡ní dobÄ› bohužel platí, že prakticky každý dospÄ›lý ÄlovÄ›k potÅ™ebuje k pohodlnému cestování vlastní osobní automobil. JistÄ›, veÅ™ejná hromadná doprava je u nás ve srovnání s mnoha jinými státy velmi rozvinutá, avÅ¡ak ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů ani tak nestaÄí. Není tedy divu, že osobní doprava, jakkoliv je dražší a nároÄnÄ›jší jak pro silnice, tak i pro životní prostÅ™edí, má u lidí pÅ™ednost.   […]

Automobil k sňatku

Když mi partner Å™ekl, že bude kupovat nové auto, byla jsem docela v Å¡oku. My jsme se vůbec nebavili o tom s partnerem, že bychom si poÅ™izovali nové auto, protože jsme si chtÄ›li prvnÄ› pořídit nový plot a potom také novou lednici, tak absolutnÄ› nechápu, co to partnera napadlo, že budeme poÅ™izovat nový automobil. Když jsem tohle je partnerovi, Å™ekla, tak […]

Jak vybrat auto

PÅ™i výbÄ›ru auta je důležité si zodpovÄ›dÄ›t pár otázek, které vás mohou nasmÄ›rovat. Základní otázkou jsou samozÅ™ejmÄ› finance, protože v dneÅ¡ní dobÄ› jsou auta dražší než kdy dřív, a jen málokdo si může dovolit koupit úplnÄ› nové auto. VÄ›tÅ¡ina lidí využívá leasing, kdy mÄ›síÄnÄ› platí urÄitou Äástku, ve které je zahrnutý pronájem daného auta i pojiÅ¡tÄ›ní. Leasing je Äasto omezený […]