Není pochyb o tom, že letoÅ¡ní rok pÅ™inesl mnoho zmÄ›n, pÅ™edevším pak v dopravÄ›. A jednou z nich je i zpřísnÄ›ní trestů za nejrůznÄ›jší dopravní pÅ™estupky. Statistiky již ukazují, že to zasáhlo mnoho Å™idiÄů, kteří mnohdy pÅ™iÅ¡li nejen o body, ale také o Å™idiÄský průkaz. To vyvolává otázku, proÄ vlastnÄ› bylo toto zpřísnÄ›ní implementováno, spolu se zvýšeným poÄtem policejních hlídek, které na jeho dodržování dohlíží. VÄ›tÅ¡inový názor je, že se v podstatÄ› jedná jen o další biÄ na Å™idiÄe. Ukazuje se vÅ¡ak, že tomu tak není.

 

auto při dopravní nehodě

 

Hlavním důvodem je samozÅ™ejmÄ› zvýšení bezpeÄnosti na silnicích. Když se totiž podíváme na statistiky, zjistíme, že poÄet dopravních nehod v podstatÄ› stále roste. To samozÅ™ejmÄ› není nic zvláštního, když vezmeme v úvahu jejich stále vyšší poÄet v ulicích, avÅ¡ak neznamená to, že bychom se nemÄ›li pokusit s tím nÄ›co dÄ›lat. A zpřísnÄ›ní trestů je v podstatÄ› jediná možnost, neboÅ¥, jak se ukazuje, osvÄ›ta příliÅ¡ nefunguje.

 

Dalším důvodem je nový zákon, který umožňuje řídit již mladým lidem ve vÄ›ku 17 let, pokud jsou v doprovodu dospÄ›lého ÄlovÄ›ka s patÅ™iÄným Å™idiÄským oprávnÄ›ním. Tato zpřísnÄ›ná pravidla pak mají zajistit, že onen mentor si skuteÄnÄ› bude dávat pozor, aby ten, koho doprovází, skuteÄnÄ› vÅ¡echny pÅ™edpisy dodržoval. Pokud se totiž nÄ›co stane, pÅ™ijde o Å™idiÄský průkaz také on. Má to zabránit tomu, aby si například sedmnáctiletý kluk sedl za volant v doprovodu osmnáctiletého kamaráda a vyrazili do ulic například pod vlivem alkoholu.

 

složitá křižovatka

 

Zda tato metoda skuteÄnÄ› pomůže snížit poÄet dopravních nehod, ukáže až Äas. Zatím vÅ¡ak víme, že na pokutách byly letos vybrány oproti stejnému období minulého roku rekordní Äástky, a také bylo zabaveno nejvíce Å™idiÄských průkazů. Je vÅ¡ak otázkou, zda to bude v celkovém měřítku skuteÄnÄ› nÄ›co platné.

 

Je jasné, že mnoho Å™idiÄů s tím nesouhlasí, a pÅ™ipadá jim, že ony tresty jsou příliÅ¡ přísné. Je vÅ¡ak na místÄ› se ptát, proÄ vlastnÄ› chtÄ›jí páchat dopravní pÅ™estupky, jak se k tomu v podstatÄ› doznávají. Jsou naÅ¡e regulace nastaveny Å¡patnÄ›?