Je samozÅ™ejmé, že styl řízení se bude v jednotlivých zemích liÅ¡it. A Äím vzdálenÄ›jší od nás ona zemÄ› je, tím vÄ›tší jsou obvykle rozdíly. Jedním z nich je i fakt, že například ve Spojených státech Amerických má naprostá vÄ›tÅ¡ina automobilů automatickou pÅ™evodovku. Je dokonce pravdou, že tyto vozy jsou tam levnÄ›jší než ty, které mají tu manuální. A to je zvláštní, zvláštÄ› když uvážíme, že automatická pÅ™evodovka byla vynalezena v České republice, avÅ¡ak příliÅ¡ se zde neuchytila. RozhodnÄ› tedy nezaÅ¡kodí se podívat na důvody, proÄ se za oceánem stala tak oblíbenou.

 

rovná silnice v USA

 

Nejprve si vÅ¡ak musíme říci, jak typ pÅ™evodovky ovlivňuje řízení auta. Zatímco ta automatická jej znaÄnÄ› ulehÄuje, ta manuální nám dává nad vozidlem ponÄ›kud vÄ›tší kontrolu, a navíc také pomáhá Å¡etÅ™it palivo, neboÅ¥ vždy můžeme pÅ™eÅ™adit tak, aby jeho využití bylo co nejefektivnÄ›jší. O vÄ›cech, jako například podÅ™azení, se snad ani není tÅ™eba zmiňovat. Zdálo by se tedy, že manuál je výhodnÄ›jší. ProÄ jej tedy v USA ve velké vÄ›tÅ¡inÄ› odmítají? Je k tomu hned nÄ›kolik důvodů.

 

V první Å™adÄ› je to fakt, že benzin i nafta jsou zde podstatnÄ› levnÄ›jší, než je tomu u nás. Není tedy takový důvod Å¡etÅ™it palivem. Nemusí tedy příliÅ¡ koukat na to, jakou má jejich auto spotÅ™ebu, Äi dokonce uvažovat, jak ji ovlivňuje jejich styl řízení – tankování totiž není tak drahá záležitost.

 

u nás jsou zatáÄky pomÄ›rnÄ› běžné

 

Dále je to fakt, že silnice jsou zde povÄ›tÅ¡inou rovné. Se serpentinami a zatáÄkami, které jsou u nás běžné nejen na okresních, ale i na hlavních silnicích, se zde prakticky nesetkáme. To znamená, že není nutné tak Äasto pÅ™eÅ™azovat. Proto se také automatika tak rychle neopotÅ™ebuje, jako je tomu v naÅ¡ich podmínkách.

 

Také musíme uvážit to, že v USA může ÄlovÄ›k získat Å™idiÄský průkaz již ve vÄ›ku 15 let, pÅ™iÄemž na zkouÅ¡ky nejsou pÅ™ipravováni Å¡kolenými instruktory, jako je tomu u nás, nýbrž svými přáteli a příbuznými. Nedostane se jim tedy tak důkladné průpravy, pÅ™edevším pak z hlediska Å™azení. Není tedy divu, že mají radÄ›ji to jednodušší Å™eÅ¡ení.