Když mi partner Å™ekl, že bude kupovat nové auto, byla jsem docela v Å¡oku. My jsme se vůbec nebavili o tom s partnerem, že bychom si poÅ™izovali nové auto, protože jsme si chtÄ›li prvnÄ› pořídit nový plot a potom také novou lednici, tak absolutnÄ› nechápu, co to partnera napadlo, že budeme poÅ™izovat nový automobil. Když jsem tohle je partnerovi, Å™ekla, tak on mi sám Å™ekl, že už taky nad tím asi půl roku uvažoval. Ale on Å™ekl, že když stále jezdí do práce autem, že by také potÅ™eboval nÄ›jaké lepší auto. Koukala jsem se na nÄ›j podezřívavÄ›. ProÄ chceÅ¡ nové auto? Ptala jsem se ho. A on mi Å™ekl, že to jednoduÅ¡e potÅ™ebuje a že ho chce. Řeknu vám, že mnÄ› to pÅ™iÅ¡lo divné, že by mÄ›l nÄ›kde nÄ›jakou milenku a chtÄ›l by nové auto, aby ji mohl vozit v lepším autÄ›? SamozÅ™ejmÄ›, že já jsem takový rázný typ, že jsem se ho ihned zeptala. Na co vlastnÄ› chce auto?

Jde mi o kvalitní automobil.

A jestli to auto nepoÅ™izuje kvůli milence, tak proÄ? Protože on už je v minulosti jednou podvedl a tak už jsem obezÅ™etnÄ›jší. Když jsem se na tohle partnera zeptala, tak samozÅ™ejmÄ› on zrudnul a ihned toho zaÄal zapírat. A potom mi Å™ekl, že vlastnÄ› je to takový dárek na svatbu.

Automobil budeme mít nový.

Byla jsem v šoku a vůbec jsem nevěděla, kde to jsem. Jak a komu dárek na svatbu? To budeme s partnerem někomu kupovat na svatbu nové auto? Potom on mi řekl, že se mnou musí mluvit, přišel ke mně, poklekl přede mnou a dal mi zásnubní prsten. A zeptal se mě, jestli si ho vezmu. Byla jsem opravdu v šoku. Samozřejmě, že jsem nabídku k sňatku přijala a potom mi to došlo. To je vlastně náš automobil k našemu sňatku. Ani nevíte, jak jsem byla ráda a jak moc mě to dojalo. Tak já ho tady podezřívám, že kupuje automobil kvůli milence a kvůli svému zaměstnání a na mě kašle. A ono to přitom bylo naopak. Bylo to tak, že on chtěl pro naše nové manželství a pro naši novou etapu života jenom to nejlepší a chtěl také pro nás nový automobilu.