Když se zaměříte na prodej pozemků a nemovitostí, některé z nich budou v takovém stavu, že bude nutná spíše demolice, nežli stavební rekonstrukce. Velmi podobné to může být v případě dědictví po náhlém úmrtí vašich blízkých příbuzných. Většinou se to týká rekreačních objektů – chat a chalup, postavených na kamenných či betonových podezdívkách s dřevěnou konstrukcí.

demolice domu

Jestliže se něco takového týká i vás, a nacházíte se v situaci, kdy majetek přebíráte do svých rukou, musíte se rozhodnout, co s ním provést. Bude-li jeho technický stav již na první pohled na pováženou, vyplatí se přizvat na obhlídku a vyhotovení odborného posudku statika, aby posoudil a navrhl nejvýhodnější řešení. Někdy postačí demolice části domu, případně vyztužení konstrukce, jindy je nutné celý objekt nechat strhnout.

demoliční práce

V předchozím odstavci jsme zmínili výraz „nechat strhnout“, a to zcela záměrně, protože k provádění demoličních prací to může svádět ke svépomocné akci. Možná si pomyslíte, že na tom nic není, a nežli zjišťovat cenu demolice za m3, stačí vzít do ruky sbíječku a ruční kladivo a začít jednat. Před tímto postupem důrazně varujeme, neboť vás může zatáhnout do pasti. Musíte totiž přesně vědět, kam uhodit a jak, aby vás dům nezavalil a nepoškodil další objekty v okolí. Viděli jste někdy stržení vysokého továrního komínu, jak se stavba zřítila přesně tam, kam bylo zapotřebí? Odborníci propočítali do detailu složení a množství trhaviny, ale kdyby to neudělali, zdemolovalo by to většinu staveb v okolí. Podobně se postupuje i s demoliční technikou v případě bourání domů, mostů, rozhleden atd.

Neriskujte tedy život svůj ani nikoho jiného a stejně tak i poškození a zničení hmotného majetku a svěřte tyto práce odborníkům, kteří dobře ví, co dělají, a mají k dispozici i patřičné mnohaleté osobní zkušenosti.