V některých domácnostech se stále ještě svítí vláknovými žárovkami

V nÄ›kterých domácnostech, a není jich málo, se stále rozsvÄ›cí den co den staré vláknové žárovky. ProÄ tomu tak je, i když jsou moderní LED diodové zdroje a lineární a kompaktní zářivky mnohem efektivnÄ›jší a výhodnÄ›jší? ProÄ se jeÅ¡tÄ› nÄ›kde používají staré žárovky Strach z nových technologií – nÄ›kteří lidé skuteÄnÄ› mají obavy z toho, co jim technické inovace pÅ™inesou. […]