Umíte spoÅ™it, protože hodnÄ› lidí si o sobÄ› myslí, že vůbec neumí spoÅ™it peníze, jenomže já si myslím, že tohle říkají jenom proto, aby mohli utrácet peníze. Jenomže si vemte, když tÅ™eba budete stále utrácet peníze a nebudete vůbec nic Å¡etÅ™it, tak potom toho budete hoÅ™ce litovat. Protože já jsem také dříve taková byla. Z výplaty jsem si nechtÄ›la vůbec nic schovávat, protože jsem vÅ¡echno chtÄ›la radÄ›ji utratit. ChtÄ›la jsem stále kupovat nové a nové obleÄení nebo kosmetiku a nebo jsme chodily s kamarádkama do barů a nebo na obÄ›dy a také na diskotéky. Je logické, že když jdete tÅ™eba dvakrát za mÄ›síc na diskotéku a do baru, tak se vám peníze opravdu hodnÄ› rychle rozkutálejí.

Mám také smlouvu na důchod.

ÄŒlovÄ›k jednoduÅ¡e musí zacházet s financemi opatrnÄ› a musí s financemi umÄ›t zacházet. Já jsem tohle bohužel neumÄ›la asi prvních deset let, co jsem si vydÄ›lávala peníze a chodila jsem do zamÄ›stnání. PozdÄ›ji, když jsem naÅ¡la partnera, tak on mÄ› vlastnÄ› nauÄil zacházet s financemi a také mÄ› nauÄil Å¡etÅ™it. Také mÄ› nauÄil spoÅ™it. A od té doby, co jsme spolu, tak jsem si odkládala patnáct stovek mÄ›síÄnÄ› bokem a dávala jsem si to na spořící úÄet.

Finance jsou urÄitÄ› důležité.

Také jsem si vlastnÄ› udÄ›lala důchodové pÅ™ipojiÅ¡tÄ›ní. Sice tam dávám jenom tisíc korun, ale alespoň nÄ›co. Myslím si, že tohle je skvÄ›lé. Nyní toho lituji, že jsem tÅ™eba s tím nezaÄala už pÅ™ed deset lety, protože si myslím, že to bych už mÄ›la naÅ¡etÅ™ených tolik penÄ›z, že bych klidnÄ› mohla s partnerem jet nÄ›kam na pÄ›knou dovolenou, a to tÅ™eba do Å panÄ›lska, kam se chystám a kde mÄ› to urÄitÄ› bude bavit. Å panÄ›lsko mám ráda, protože moje kamarádka tam dva roky bydlela a Å™ekla, že je lepší destinaci vůbec nikdy nevidÄ›la, jenomže to bych musela umÄ›t zacházet s financemi opravdu od prvopoÄátku, a ne poslední dva roky. Ale jsem ráda, že mi partner alespoň otevÅ™el oÄi a nauÄil mÄ› zacházet s penÄ›zi a celkovÄ› s financemi. KkoneÄnÄ› už nejsem finanÄnÄ› negramotná.