Novomanželé jsou vÄ›tÅ¡inou v jejich velký den hodnÄ› nervózní. Jakmile je po obÅ™adu, vÅ¡echen stres je okamžitÄ› pryÄ a nastávají ty příjemnÄ›jší chvíle. Svatební hostinamezi nÄ› rozhodnÄ› patří. Pokud vÅ¡e svěříte zkuÅ¡eným profesionálům, rozhodnÄ› nebudete litovat a na obÄerstvení budete mít jen ty nejlepší vzpomínky. Pozvaní přátelé budou s nadÅ¡ením ochutnávat vÅ¡echny pÅ™ipravené speciality, které budou nejen skvÄ›le vypadat, ale budou i bájeÄnÄ› chutnat. Perfektní obsluha a vhodné zázemí pro malé dÄ›ti v podobÄ› dÄ›tského koutku jsou samozÅ™ejmostí.

Bohatá jídelní tabule a menu o několika chodech potěší každou nevěstu

O pohoÅ¡tÄ›ní ve Váš velký den se nejspíš stará nevÄ›sta. Je to už takový údÄ›l žen. PÅ™ece jen mají k přípravÄ› jídla blíž než pánové. Ti se radÄ›ji vÄ›nují konzumaci jídla a pití. Svatební hostina musí být bohatá, originální a hlavnÄ› chutná. Hodláte uspokojit vÅ¡echny mlsné jazýÄky. Ve VaÅ¡em případÄ› jich bude doopravdy hodnÄ›. V poledne se bude podávat menu o ÄtyÅ™ech chodech a veÄer si vÅ¡ichni přítomní mohou pochutnat na bohatém rautu. Jídlo bude ochotný personál v případÄ› potÅ™eby neustále doplňovat, aby vÅ¡ichni odcházeli domů s plným žaludkem.