Jestliže si pořídíte nízkoenergetický dům na klíč bungalov, vaši známí, které budete zvát na návštěvu, se zřejmě budou vyptávat spíše na technické záležitosti a budete diskutovat i o výhodách finančních, ale ne každý se zamyslí nad tím, jak se v takovém domě a v jeho blízkosti cítíte. Jak na vás působí svým vzhledem a konstrukčním řešením. Bungalovy představují na první pohled lacinější řešení bydlení v porovnání s patrovými stavbami rodinných domů, ale to je skutečně jen povrchní a počáteční dojem. Ve skutečnosti mohou poskytnout mnohem více pozitivních vlastností a na ty bychom se mohli nyní zaměřit.

terasa u domu

Otevřená krajina – o Severní Americe je známo, že se jedná o rozsáhlý kontinent, kde zejména v jeho řídce osídleném vnitrozemí velmi dobře proudí energie a lidé se tu necítí tolik sevření. V mnoha oblastech je hustota zalidnění tak nízká, že odpovídá ideálnímu stavu dvanácti osob na čtvereční kilometr. Samozřejmě si odmyslete velkoměsta s mrakodrapy. Ve vnitrozemí tu mnohde lidé žijí v nízkých bungalovech typu dřevostaveb a v kombinaci nízkého domu, který neblokuje energii, a otevřené prostorné krajiny je tu život výrazně poklidnější a snazší, než například v centru Evropy.

truhlík s květinami

U nás sice nemáme tak ideální prostorové podmínky, jako v USA a v Kanadě, a musíme se v tomto směru spíše uskromnit, a tím spíše bychom měli dbát o to, neblokovat energii prostředí vysokými domy a hustou zástavbou. Proto je výhodné nechat postavit dům typu bungalovu, a pokud možno na okraji obce či města, případně v rekreační, řídce osídlené lokalitě.

A na závěr bychom vám rádi připomněli, že údržba bungalovů či mytí oken nevyžadují náročné operace v souvislosti s prací ve výškách, snadno si tu sami vyčistíte střešní okapy, opravíte střešní krytinu, zkontrolujete stav hromosvodu a umyjete okna, bez rizika pádu z velké výšky.