V nÄ›kterých domácnostech, a není jich málo, se stále rozsvÄ›cí den co den staré vláknové žárovky. ProÄ tomu tak je, i když jsou moderní LED diodové zdroje a lineární a kompaktní zářivky mnohem efektivnÄ›jší a výhodnÄ›jší?žárovka E27.jpg

ProÄ se jeÅ¡tÄ› nÄ›kde používají staré žárovky

  • Strach z nových technologií – nÄ›kteří lidé skuteÄnÄ› mají obavy z toho, co jim technické inovace pÅ™inesou. RadÄ›ji zůstávají obklopeni jistotou, kterou znají ze své vlastní zkuÅ¡enosti, a té se drží zuby nehty. Tuto skuteÄnost také podpoří fakt, že vláknové žárovky jsou pouze ekonomicky nerentabilní, kdežto jejich pozitiva jsou jasná – vynikající rozsah barevného spektra vyzaÅ™ovaného svÄ›tla, žádná rtuÅ¥ jako u kompaktních zářivek a příjemné osvÄ›tlení, na který byla vÄ›tÅ¡ina z nás zvyklá.
  • Nostalgické ohlédnutí – nostalgie a retro styl je dnes v módÄ› a je stále spousta lidí, kteří si zámÄ›rnÄ› opatÅ™ují vÄ›ci, pÅ™ipomínající poklidnÄ›jší dobu socialismu. Nahrává tomu i souÄasná pÅ™emíra stresu a tak je vláknová žárovka jedním ze svÄ›tlých okamžiků, které v domácnostech navozují pocit pohody, bez ohledu na vyšší spotÅ™ebu elektÅ™iny.
  • Lenost a apatie – nejsou vÅ¡ichni natolik aktivní, aby ihned spÄ›chali do obchodu a mÄ›nili vÅ¡echna svítidla. NÄ›koho zkrátka nepÅ™esvÄ›dÄí ani výhody LED žárovek E27, což je velmi nízká spotÅ™eba, Å¡iroké rozpÄ›tí barevných odstínů bílého svÄ›tla, velmi dlouhá životnost a dnes již velmi nízká cena tÄ›chto produktů.

rozsvícená žárovka.jpg

  • PÅ™edzásobení pÅ™ed zruÅ¡ením prodeje – pÅ™ed vydáním zákazu prodeje vláknových žárovek v roce 2012 se mnozí lidé důkladnÄ› pÅ™edzásobili tak, že nakoupili desítky kusů starých žárovek. Jejich cena byla tehdy velmi nízká, ale otázkou zůstává, zda se vůbec tento krok vyplatil vzhledem k jejich obrovskému příkonu. VždyÅ¥ v centrálním svítidle v pokoji postaÄí umístit LED žárovku 11 W, která spolehlivÄ› zastoupí svého pÅ™edchůdce o příkonu 75 W.