Jak si jít za svým cílem a nenechat se odradit. Snad každý má nÄ›jaký sen, který by si chtÄ›l jednou v životÄ› splnit. AÅ¥ už je to nové auto, dovolená do oblíbené krajiny, nebo že se stane například zpÄ›vaÄkou, nebo ajťákem. Cíle jsou malé a cíle jsou velké. A každý by se mÄ›l zaměřit na obÄ› dvÄ› skupiny. A mÄ›l by si svoje cíle snažit plnit a jít si za svými cíly, protože tím se seberealizuje a stává se silnÄ›jší osobou. SamozÅ™ejmÄ›, že každý cíl má svoje pÅ™ekážky, které na nás Äekají. Když stojíte o nÄ›jakou pozici například, musíte prokázat, že na to máte a ukázat vaÅ¡e znalosti a co ve vás je. Ano, tak pÅ™esnÄ› to je. A jsou dvÄ› skupiny lidí – jedna, která se pÅ™ekážkami na cestÄ› ke svému cíli nechá odradit. A ta druhá si jde za svým cílem hlava nehlava. A tak pÅ™esnÄ› to má být.

win

PÅ™ece si nemyslíte, že v životÄ› vám půjde vÅ¡echno jako po másle. To, po Äem toužíte, si musíte zasloužit. Aneb jak se říká, bez práce nejsou koláÄe. Ale když vynaložíte úsilí a budete si prostÄ› říkat, že se to stane, že svého cíle dosáhnete a že to zvládnete, opravdu se to podaří. Toto je totiž vÅ¡echno o nastavení hlavy. V hlavÄ› máme podvÄ›domí. A to nám pracuje na plné obrátky. Když si budeme říkat, že nÄ›co nezvládneme, tak tomu zaÄnete věřit a zapíšete si to do svého podvÄ›domí. A naopak, když si Å™eknete že to zvládnete, taky si to zapíšete do svého podvÄ›domí. A dříve nebo pozdÄ›ji svého cíle dosáhnete. 

win

Tak jednoduché to je. StaÄí jen umÄ›t pracovat se svojí myslí a hlavou. Plno lidí vlastnÄ› ani netuší, že svoje myÅ¡lenky si zapisuje do podvÄ›domí a ukládá si je tam. Máme to tak nastavené a je vlastnÄ› jen na každém z nás, za jaký konec to vezmeme a jestli se snažit budeme, nebo ne. Touha nÄ›Äeho (aÅ¥ už je to cokoliv) v životÄ› dosáhnout je pÅ™irozená. Ale poslední dobou se Äím dál více lidí vzdává a za svými cíly si nejde.