Libovolný barevný odstín– dávno pryÄ je doba, kdy jsme museli snášet omezení v podobÄ› limitujícího studeného odstínu svÄ›tla, které bylo spíše bodavé a nepříjemné, než aby navodilo pohodovou atmosféru. Byly to typické neduhy vÅ¡ech lineárních zářivek a „úsporek“ vyrábÄ›ných shodnou technologií, a teprve v posledních deseti letech se výraznÄ› zmÄ›nilo celé pojetí výroby luminoforu. Dnes je snadné sáhnout v regálu obchodu po výrobku s oznaÄením „teplá bílá“, nebo „neutrální Äi studená“. Můžeme tedy volit podle uvážení nasazení tÄ›chto svítidel do domácností i na pracoviÅ¡tÄ› tak, jak nám vyhovuje barevné podání buÄ pro zvýšení bdÄ›losti a pozornosti pÅ™i práci, anebo s důrazem na příjemný teplý nádech, ideální k odpoÄinku, zklidnÄ›ní a meditaci.moderní kompaktní zářivka
Více tvarových možností– původní výrobky mÄ›ly tvar protáhlého válce, tvoÅ™eného tÅ™emi trubicemi ve tvaru písmene U. Zářivky byly delší než vláknové žárovky a kvůli tomu bylo nutné v nÄ›kterých případech mÄ›nit kryt svítidla. Dnes je již trh zásoben různými tvary a velikostmi trubic, jimiž snadno nahradíte prakticky jakýkoli lustr, lampiÄku, Äi nástÄ›nné nebo stropní svítidlo.
Patice E27– nejÄastÄ›ji se kompaktní zářivky vyrábí s Edisonovým závitem o průmÄ›ru 27 mm, souÄástí keramického držáku je i pÅ™edÅ™adník. Nevýhodou tÄ›chto zdrojů svÄ›tla je zahřívání celého tÄ›lesa a je tedy nutné volit stínidlo z nehoÅ™lavého materiálu, nejlépe v kombinaci skla a kovu.moderní kompaktní zářivka.jpg
PÅ™ijatelná délka provozu– v souÄasné dobÄ› se uvádí životnost tÄ›chto výrobků v rozmezí od 10 do 20 tisíc hodin, což je v průmÄ›ru patnáctkrát delší životnost, než u vláknových žárovek. Je to sice kratší doba provozu ve srovnání s LED diodami, ale stále se jedná o velmi dobrý standard. V průmÄ›ru vydrží kompaktní zářivka svítit pÅ™ibližnÄ› 5 – 7 let, LED zářivky a žárovky mají životnost o nÄ›kolik let delší.